INFO@WOONZORGKEIHOEF.NL
BEL VOOR MEER INFORMATIE+31 (0)76 541 0023

Kosten

Bij Woonzorg Keihoef zijn wonen en zorg gescheiden. De kosten voor bewoning zijn voor eigen rekening, zie: Prijzen Woonzorg Keihoef. De zorg wordt gefinancierd uit een PGB en eigen middelen. Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf zorgverlening in te huren voor de zorg die u nodig heeft, of om zelf hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Wilt u alles weten over het PGB, klik dan hier.

PGB uit 3 wetten

U ontvangt uw budget, afhankelijk van uw zorgvraag, uit een van de hieronder genoemde wetten.

Wet langdurige zorg (Wlz): voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben met 24/7 toezicht en/of zorg. De indicatiesteller in is het CIZ.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de Wmo is voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijkse leven, waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig uit te voeren en allerlei problemen zelf aan te pakken zonder professionele hulpverlening. Lukt dit niet op eigen kracht of is er geen hulp van de omgeving, dan kan iemand een beroep doen op de Wmo. Men doet een beroep op individuele of groepsbegeleiding (dagbesteding), logeeropvang of kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen. De indicatiesteller en uitvoerder is de eigen gemeente.

Zorgverzekeringswet (Zvw): PGB voor volwassenen ten aanzien van verpleging en verzorging, met andere woorden zorg die samenhangt met medische zorg. Hieronder vallen mensen met een indicatie op grond van een lichamelijke beperking (LG), of verpleging en verzorging (VV). De indicatiesteller en uitvoerder is de eigen zorgverzekeraar.

Verplichte ziektekostenverzekering

Iedereen die in Nederland woont en werkt, is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Ook bij Woonzorg Keihoef is een basisverzekering verplicht. Deze verzekering kan worden aangesproken bij het gebruik van medische diensten, zoals de huisarts, de apotheek of bij een ziekenhuisopname, maar ook bij aanspraak op paramedische diensten, zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut of bijvoorbeeld de logopedist.

Indicatie en zorgbehoefte

Het hebben van een zorgindicatie is bij ons wenselijk, maar niet verplicht. U dient echter wel een zorgbehoefte te hebben van minimaal 6,9 uur per week persoonlijke verzorging, 1,9 uur per week verpleging en een aantal uren begeleiding. Indien er geen verblijfsindicatie aanwezig is, dan wordt de zorgbehoefte omgezet in een indicatie zonder verblijf (dus alleen voor begeleiding en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging). Hiermee wordt een deel van de basiszorg die wij leveren bekostigd. Ook kunnen wij voor u een indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) aanvragen. Indien u geen indicatiestelling wenst (of indien dit niet mogelijk is), dan wordt de basiszorgvraag in kaart gebracht en worden de kosten hierover naar onze tarieven berekend.

Woon-zorg-servicekosten

Bij Woonzorg Keihoef betaalt u maandelijks woon-zorg-servicekosten. Dit is een vast bedrag per maand dat afhankelijk van de grootte van de kamer verschilt (zie: Prijzen Woonzorg Keihoef). Tot de woon-zorg-servicekosten behoren:

De huur van de woonzorgstudio of zorghotelstudio > Bijdrage gebruik algemene en gemeenschappelijke ruimtes > Energiekosten tot een bedrag van € 100 >  Schoonmaak algemene ruimtes > Individuele klimaatbeheersing > Inboedelverzekering algemene ruimtes > Inboedelverzekering woonzorgstudio of zorghotelstudio > Aansprakelijkheidsverzekering > Aansluiting en abonnement kabeltelevisie > Aansluiting telefoon en internet > Maaltijden (ontbijt, lunch en diner) > Koffie en thee > Algemene activiteiten voor de bewoners op locatie > Alarmaansluiting en eerste opvolging > Coördinatie inzet van medici/paramedici > Coördinatie inzet van kapper/pedicure/manicure/visagiste > Coördinatie inzet tuinman/huishoudelijke hulp/privéchauffeur/conciërge

Apart af te rekenen kosten

De volgende kosten worden separaat aan u berekend:

Stoomgoed > Maaltijden voor gasten > Kosten individuele activiteiten of groepsactiviteiten buiten het zorgleefplan > Specifieke verbouwingen op wens van de bewoner > Inzet huismeester voor werkzaamheden in uw eigen woonzorg- of zorghotelstudio > Inzet tuinman in uw eigen tuin > Huishoudelijke hulp > Roomservice > Privéchauffeur en kilometrage > Kapper/pedicure/manicure/visagie > Meerkosten energie > Kosten particuliere zorg > Eigen boodschappen > Abonnementskosten telefoon/internet/satelliet TV > Gemeentelijke belastingen en heffingen